Čo je Pro Silva

Pro Silva je významná európska lesnícka organizácia, ktorá

  • ♣ zdôvodňuje
  • ♣ obhajuje
  • ♣ rozširuje

myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Je zameraná na získavanie a výmenu teoretických poznatkov a dlhodobých praktických skúseností lesníkov a majiteľov lesov o tomto progresívnom spôsobe pestovania lesa. Jej cieľom je objektívne potvrdiť, že prírode blízke pestovanie je stratégiou, ktorá optimalizuje

  • ♠ zachovanie
  • ♠ ochranu
  • ♠ pestovné usmerňovanie

lesných ekosystémov tak, aby boli trvalo a rentabilne schopné plniť produkčnú, environmentálnu i ochrannú funkciu.