Kontaktné informácie

Úsek riaditeľa
sekretariát riaditeľa Cecília NEMCOVÁ +421 911 864 579
útvar hlavného kontrolóra Ing. Peter NADŽADY +421 903 249 004
útvar bezpečnostnotechnických služieb Ing. Alexandra HREBEŇÁROVÁ +421 910 405 441
Úsek verejno-prospešných činností
odbor výskumu - Výskumná stanica a Múzeum TANAPu Ing. Zuzana HOMOLOVÁ, PhD. +421 903 987 550
odbor prác celospoločenského významu Ing. Peter SPITZKOPF +421 905 810 525
odbor pozemkovej držby a reprivatizácie Ing. Ivan ORAVEC +421 903 987 577
Úsek obchodno-ekonomický a personálny
odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností Ing. Jozef KUCHTA +421 903 987 546
odbor obchodu Ing. Andrej SISKA +421 903 908 183
odbor informačných technológií Ing. Daniel GAŠPAR +421 903 987 509
Úsek účelového lesného hospodárstva
odbor starostlivosti o lesy Ing. Miroslav JURČO +421 903 987 535
odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy Ing. Jana JAVORSKÁ +421 903 772 041
Územné vykonávacie jednotky / ochranné obvody
Habovka Ing. Ján ŠUVADA +421 903 987 404
Zverovka Ing. Juraj MAJERČÁK +421 903 987 584
Podbanské Ing. Marián JURÍK +421 903 987 536
Vyšné Hágy Ing. Igor CPIN +421 903 230 651
Smokovce Ing. Peter PATERA +421 903 248 092
Tatranské Matliare Ing. Pavol SPITZKOPF +421 903 987 417
Tatranská Javorina Ing. Ján SLIVINSKÝ +421 903 987 591
Územné vykonávacie jednotky / strediská
SGR (stredisko genofondu rýb) Východná Peter KRIŠŠÁK +421 904 544 974
STS (stredisko terénnych služieb) Dolný Smokovec Štefan ZAVACKÝ +421 903 987 569
ETP (Expozícia Tatranskej prírody) = Botanická záhrada Tatranská Lomnica Jana ČERNICKÁ +421 903 987 529
SGDaOČ (stredisko genofondu drevín a obslužných činností) Tatranská Lomnica Ing. Martin BULKO +421 905 561 613
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka "Šindľovec" - sezónne Daniela MICHALCOVÁ +421 903 987 418
informačné centrum Štrbské Pleso - celoročné Darina ŠOLTISÍKOVÁ +421 915 801 823
informačné centrum ( Múzeum TANAPu ) Tatranská Lomnica - celoročné Eva LAPŠANSKÁ +421 915 801 126
knižnica pri ŠL TANAPu Zuzana SPITZKOPFOVÁ +421 903 987 508
redakcia Časopisu TATRY Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 903 987 594
lesná pedagogika Ing. Igor STAVNÝ +421 903 987 597
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan ZÁVACKÝ +421 903 987 569
verejné obstarávanie Jana PITOŇÁKOVÁ +421 903 987 420
predaj povoleniek na rybolov Ing. Jozef HYBLER +421 903 987 528
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin STODOLA +421 903 987 598