Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Kontaktné informácie

Úsek riaditeľa
sekretariát riaditeľa Cecília NEMCOVÁ +421 911 864 579
útvar hlavného kontrolóra Ing. Peter NADŽADY +421 903 249 004
útvar bezpečnostnotechnických služieb Ing. Alexandra HREBEŇÁROVÁ +421 910 405 441
Úsek verejno-prospešných činností
odbor výskumu - Výskumná stanica a Múzeum TANAPu Ing. Zuzana HOMOLOVÁ, PhD. +421 903 987 550
odbor prác celospoločenského významu Ing. Peter SPITZKOPF +421 905 810 525
odbor pozemkovej držby a reprivatizácie Ing. Ivan ORAVEC +421 903 987 577
Úsek obchodno-ekonomický a personálny
odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností Ing. Jozef KUCHTA +421 903 987 546
odbor obchodu Ing. Andrej SISKA +421 903 908 183
odbor informačných technológií Ing. Daniel GAŠPAR +421 903 987 509
Úsek účelového lesného hospodárstva
odbor starostlivosti o lesy Ing. Miroslav JURČO +421 903 987 535
odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy Ing. Jana JAVORSKÁ +421 903 772 041
Územné vykonávacie jednotky / ochranné obvody
Habovka Ing. Ján ŠUVADA +421 903 987 404
Zverovka Ing. Juraj MAJERČÁK +421 903 987 584
Podbanské Ing. Marián JURÍK +421 903 987 536
Vyšné Hágy Ing. Igor CPIN +421 903 230 651
Smokovce Ing. Peter PATERA +421 903 248 092
Tatranské Matliare Ing. Pavol SPITZKOPF +421 903 987 417
Tatranská Javorina Ing. Ján SLIVINSKÝ +421 903 987 591
Územné vykonávacie jednotky / strediská
SGR (stredisko genofondu rýb) Východná Peter KRIŠŠÁK +421 904 544 974
STS (stredisko terénnych služieb) Dolný Smokovec Štefan ZAVACKÝ +421 903 987 569
ETP (Expozícia Tatranskej prírody) = Botanická záhrada Tatranská Lomnica Jana ČERNICKÁ +421 903 987 529
SGDaOČ (stredisko genofondu drevín a obslužných činností) Tatranská Lomnica Ing. Martin BULKO +421 905 561 613
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka "Šindľovec" - sezónne Daniela MICHALCOVÁ +421 903 987 418
informačné centrum Štrbské Pleso - celoročné Darina ŠOLTISÍKOVÁ +421 915 801 823
informačné centrum ( Múzeum TANAPu ) Tatranská Lomnica - celoročné Eva LAPŠANSKÁ +421 915 801 126
knižnica pri ŠL TANAPu Zuzana SPITZKOPFOVÁ +421 903 987 508
redakcia Časopisu TATRY Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 903 987 594
lesná pedagogika Ing. Igor STAVNÝ +421 903 987 597
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan ZÁVACKÝ +421 903 987 569
verejné obstarávanie Jana PITOŇÁKOVÁ +421 903 987 420
predaj povoleniek na rybolov Ing. Jozef HYBLER +421 903 987 528
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin STODOLA +421 903 987 598
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020