Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Kontaktné informácie

Úsek riaditeľa
Riaditeľ Ing. Maroš PETRÍK +421 52 47803 15 +421 903 987 579
sekretariát riaditeľa Alena HUSOVSKÁ +421 52 47803 50 +421 903 987 677
útvar hlavného kontrolóra Ing. Peter NADŽADY +421 52 47803 23 +421 903 249 004
útvar právneho poradcu JUDr. Zlata DUGASOVÁ +421 52 47803 26 +421 903 987 511
útvar bezpečnostnotechnických služieb Ing. Alexandra HREBEŇÁROVÁ +421 52 47803 47 +421 910 405 441
Úsek verejno-prospešných činností
odbor výskumu - Výskumná stanica a Múzeum TANAPu Ing. Zuzana HOMOLOVÁ, PhD. +421 52 47803 90 +421 903 987 550
odbor prác celospoločenského významu Ing. Peter SPITZKOPF +421 52 47803 24 +421 905 810 525
odbor pozemkovej držby a reprivatizácie Ing. Ján MARHEFKA +421 52 47803 73 +421 903 987 561
Úsek obchodno-ekonomický a personálny
Námestník riaditeľa Ing. Peter GAŽI +421 52 47803 16 +421 903 414 053
odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností Ing. Jozef KUCHTA +421 52 47803 87 +421 903 987 546
odbor obchodu Ing. Andrej SISKA +421 52 47803 62 +421 903 908 183
odbor informačných technológií Ing. Daniel GAŠPAR +421 52 47803 58 +421 903 987 509
Úsek účelového lesného hospodárstva
odbor starostlivosti o lesy Ing. Miroslav JURČO +421 52 47803 68 +421 903 987 535
odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy Ing. Jana JAVORSKÁ +421 52 47803 60 +421 903 772 041
Územné vykonávacie jednotky / ochranné obvody
Oravice Ing. Ján KRUŠPÁN +421 43 53245 32 +421 903 987 544
Habovka Ing. Ján ŠUVADA +421 43 53951 07 +421 903 987 404
Zverovka Ing. Juraj MAJERČÁK +421 43 53952 18 +421 903 987 584
Podbanské Ing. Marián JURÍK +421 52 44901 36 +421 903 987 536
Štrbské Pleso Ing. Radoslav ŽLKOVAN +421 52 44921 48 +421 903 987 560
Vyšné Hágy Ing. Igor CPIN +421 52 47833 16 +421 903 230 651
Smokovce Ing. Peter PATERA +421 52 47833 11 +421 903 248 092
Tatranské Matliare Ing. Pavol SPITZKOPF +421 52 44673 29 +421 903 987 417
Podspády Ing. Radomír DOLANSKÝ +421 52 44991 16 +421 903 987 599
Tatranská Javorina Ing. Ján SLIVINSKÝ +421 52 44991 06 +421 903 987 591
Červený Kláštor Ján MUDRÁK +421 52 41810 74 +421 903 987 415
Územné vykonávacie jednotky / strediská
SGR (stredisko genofondu rýb) Východná Peter KRIŠŠÁK +421 904 544 974
STS (stredisko terénnych služieb) Dolný Smokovec Štefan ZÁVACKÝ +421 52 47833 71 +421 903 987 569
ETP (Expozícia Tatranskej prírody) = Botanická záhrada Jana ČERNICKÁ +421 52 47803 54 +421 903 987 529
DOS (dopravno opravárenské stredisko) Ing. Peter PETRÁŠEK +421 52 44679 18 +421 903 987 587
SGD (stredisko genofondu drevín) Rakúske lúky Ing. Peter PETRÁŠEK +421 52 44673 88 +421 903 987 587
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka "Šindľovec" - sezónne Daniela MICHALCOVÁ +421 903 987 418
informačné centrum Štrbské Pleso - celoročné Darina ŠOLTISÍKOVÁ +421 52 44923 91 +421 915 801 823
informačné centrum Tatranská Lomnica ( Múzeum TANAPu ) - celoročné Eva LAPŠANSKÁ +421 52 47803 65 +421 915 801 126
knižnica pri ŠL TANAPu Zuzana SPITZKOPFOVÁ +421 52 47803 42 +421 903 987 508
redakcia Časopisu TATRY Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 52 47803 74 +421 903 987 594
správa sociálnych sietí Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 52 47803 74 +421 903 987 594
lesná pedagogika Ing. Igor STAVNÝ +421 52 47803 55 +421 903 987 597
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan ZÁVACKÝ +421 52 47833 71 +421 903 987 569
verejné obstarávanie Jana PITOŇÁKOVÁ +421 52 47803 62 +421 903 987 420
predaj povoleniek na rybolov Ing. Jozef HYBLER +421 52 47803 27 +421 903 987 528
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin STODOLA +421 903 987 598
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020