Symbolický cintorín

„Mŕtvym na pamiatku – živým na výstrahu“ je motto vytesané do dverí kaplnky na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách. Dopĺňa ho nápis na kameni: „Známym a neznámym obetiam Vysokých Tatier.“

Symbolický cintorín

Je tomu tak od roku 1940, kedy podľa slov Alojza Lutonského reálnu podobu nadobudla myšlienka Otakara Štáfla „…sústrediť deprimujúco pôsobiace tabuľky umiestnené obetiam tatranských končiarov v rôznych častiach Tatier na jedno prístupné, dôstojné miesto.“ Po rokoch príprav sa mohol Symbolický cintorín považovať za dokončený. „V nedeľu 11. augusta 1940 v rámci Tatranských slávností po slávnostných príhovoroch a vysvätení kaplnky prezidentom Slovenskej republiky za účasti spišského biskupa sa stal Symbolický cintorín oficiálne otvorený.“

Symbolický cintorín

V súčasnosti je na Symbolickom cintoríne nainštalovaných vyše 370 pamätných tabúľ s viac ako päťsto menami. Najstaršou z nich je  tabuľka z roku 1911 a je tichou spomienkou na Jenö Wachtera, ktorý zahynul v roku 1905 pri zlaňovaní zo Žabieho koňa. Bol jednou z prvých obetí Tatier z čias začiatkov športového horolezectva. Neoddeliteľnou súčasťou Symbolického cintorína sú kríže z Detvy. Je ich tu inštalovaných 77, z toho 47 pôvodných a 30 novších. Dva veľké kríže sú osadené na vstupoch na cintorín.

Symbolický cintorín

Kurátorom Symbolického cintorína v duchu zásad cintorínskeho poriadku sú Štátne lesy TANAPu. Prostredníctvom ochranného obvodu Štrbské pleso a Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu tu vykonávajú údržbu ciest, chodníkov, schodísk, zábradlí, oplotení, prístupových mostíkov, kaplnky, krížov, obnovu turistického značenia a orientácie, schvaľovanie i samotnú montáž nových a údržbu už inštalovaných pietnych tabuliek, ako aj neustále čistenie jeho priestoru po návštevníkoch.

Technické podmienky pre návrh, vyhotovenie a montáž pamätných tabúľ na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách

Technical conditions considering the design, production and montage of stone tablets at the Symbolic cemetery under Mount Ostrva in the High Tatras