Video galéria

Dokumenty o práci Štátnych lesov TANAP-u

 • Propagačné video Štátnych lesov TANAP-u (2020)

  Vitajte v Tatranskom národnom parku. Vstupujte s úctou, je to už starší pán. Staráme sa oň už 72 rokov.

 • Príroda v dobrých rukách (2017)

  Štátne lesy TANAP-u nie sú typickou lesníckou organizáciou. Pred rokom 1995 mali názov Správa TANAP-u a zabezpečovali komplexnú starostlivosť o Tatranský národný park. Dokument v stručnosti popisuje históriu a súčasnosť tejto organizácie a činnosti, ktoré vykonáva.

Filmy o lese

 • Kalamita 2004 až 2018 (2021)

  Stručný grafický prehľad úbytku dospelého lesa vo Vysokých Tatrách za roky 2004 až 2018

 • Tatranské decénium (2014)

  Premeny tatranského lesa počas desiatich rokov od veľkej vetrovej kalamity v roku 2004.

 • Keď odchádza tatranský prales (2010)

  Ignorovanie tristoročných výskumov a skúseností lesníckych odborníkov prináša v Tatrách očakávaný dôsledok – masívne hynutie dospelého smrekového lesa.

 • Limba v ohrození (2008)

  Lykožrútom už nie je ohrozený len smrek, ale i najvzácnejšia drevina Tatier, borovica limbová. Dokument popisuje históriu i súčasnosť tejto dreviny v Tatrách.

 • Voda a tatranský les (2008)

  Film, vsadený do problémov súčasného vysychania tatranského lesa, popisuje význam smrekového lesa pri kolobehu vody v prírode a zvýrazňuje jeho dôležitosť pre pramenné oblasti.

 • Tatry v slepej uličke (2007)

  Problémy s podkôrnym hmyzom v smrekových porastoch zďaleka nie sú také zanedbateľné, ako sa o nich v ochranárskych kruhoch hovorí. V prvých rokoch nového milénia sa o tom presvedčili v Šumavskom národnom parku a v roku 2007 začal lykožrút naplno ukazovať svoju silu aj v TANAP-e.

 • Tatranský les na križovatke (2005)

  Veterná smršť z 19. novembra 2004 postavila človeka pred úvahu, ako zareagovať na novovzniknutú situáciu. S rozhodnutiami sa už nedá otáľať a názory sú veľmi rôznorodé. Dokument sa pokúša vysvetliť klady či zápory jednotlivých prístupov. Vznikol mesiac po kalamite.

O zvieratách

 • Otužilci tatranských plies (2019)

  V roku 2011 sme vo filme Zelení rekordéri priniesli pohľad pod vodnú hladinu tatranských plies, zameraný na vodné rastliny, dnes sme objektív zaostrili na vodné živočíchy. Film prináša známe, no tiež úplne nové poznatky z tohto nehostinného a tajomného prírodného prostredia.

 • Ako diviačik zachránil mamičku (2015)

  Rozprávka o malom diviačikovi a jeho skúsenostiach pri hľadaní lieku pre svoju chorú mamičku.

 • V blízkosti človeka (2013)

  Spolužitie človeka s divoko žijúcou zverou nie je vždy jednoduché. A to nielen pre zvieratá, ale i pre človeka.

 • Kamzíčie tragédie (2013)

  Jedno z najväčších zdokumentovaných kamzičích nešťastí vo Vysokých Tatrách od uzákonenia Tatranského národného parku.

 • Medveď hnedý (2012)

  Dokument sa venuje našej najväčšej šelme – medveďovi hnedému – a je taktiež súčasťou Zborníčka o tatranských zvieratách, vydaného OZ Zachráňme tatranského kamzíka.

 • Svišť vrchovský tatranský (2010)

  Druhý dokument zo Zborníčka prác o tatranských zvieratách , ktorý zachytáva život svišťa vrchovského tatranského.

 • Kamzík vrchovský tatranský (2009)

  Dokument vznikol ako doplnok Zborníčka prác o tatranských zvieratách, vydaný OZ Zachráňme tatranského kamzíka, je určený predovšetkým školákom.

 • Obete zimy (2009)

  Autentický príbeh z dvoch víkendových dní vo Vysokých Tatrách, počas ktorých sa stali blízko seba až tri kamzičie úrazy. Ukazuje snahy pracovníkov Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u vykonať maximum pre záchranu poranených jedincov.

O vode

 • Neznáme známe jazero (2015)

  Štrbské pleso je jedno z najzaujímavejších jazier Tatranského národného parku. S prispením človeka prešlo zložitým vývojom. Do nedávnej minulosti bolo tiež domovom zrejme poslednej nekríženej populácie ryby síha marény na svete.

 • Ľadová sonáta (2012)

  Poeticky ladený pohľad na prostredie pod zamrznutou hladinou tatranských plies.

 • Zelení rekordéri (2011)

  Pátranie po ponorenej vodnej vegetácii a jej výškových či hĺbkových rekordoch v Tatranskom národnom parku prináša viacero úplne nových zistení a tiež ojedinelý pohľad pod tajomnú hladinu tatranských plies.

 • Umenie prežiť (2009)

  Stretnúť vo voľnej prírode živočícha so zdravotným hendikepom je vždy veľmi zaujímavé. Núti to človeka zamyslieť sa nad dôvodmi jeho stavu, no tiež nad zmenami v spôsobe života, ktoré musel nevyhnutne zvládnuť. Príbeh sa odohráva pod hladinou Štrbského plesa.

 • Tajomstvá žulového masívu (2007)

  Tatranský národný park si zasluhuje pozornosť tiež ako významná studnica kvalitnej pitnej vody. Dokument poodhaľuje zvláštnosti hydrologického režimu vysokých polôh žulovej časti Tatier a funkciu tatranských plies pri vyrovnávaní výkyvov.

 • Znovuzrodenie jazera (2005)

  Nové Štrbské pleso je jediné jazero v Tatranskom národnom parku, ktoré dobudoval človek. Práve preto má jedinečnosti, ktoré nikde inde nemôžeme uvidieť.

Dokumenty z akcií

 • Čisté vody v oblakoch
  (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, )

  Akcia Čisté vody vznikla v roku 1994 ako súčasť Medzinárodného festivalu potápačských filmov Vysoké Tatry. Počas nej potápači čistia vybrané tatranské plesá od odpadkov. V roku 2005 pristúpil organizátor – Štátne lesy TANAP-u – k rozšíreniu čistenia i na odľahlejšie a vyššie položené jazerá, ktoré sú počas festivalu nedostupné. Prvý dokument približuje prvé dva ročníky týchto individuálnych dobrovoľných aktivít. Ostatné ročníky sú bez komentára, ako dokumentačný zostrih každého z výjazdov.

 • Konferencia k 70. výročiu vzniku TANAPu (2019)

 • 25. výročie akcie Čisté vody (2018)

  Už 25 rokov čistia potápači dná tatranských plies od odpadkov v rámci akcie Čisté vody. Film približuje túto nezištnú pomoc cez spomienky niektorých jej priamych účastníkov.

 • Konferencia k príležitosti 60. výročia Múzea TANAPu (2017)

  Krátky záznam z konferencie, ktorú usporiadali Štátne lesy TANAP-u pri príležitosti 60. výročia založenia Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici.

 • Náučný chodník Hrebienok (2017)

  Záznam z pracovného odovzdania nového náučného chodníka na Hrebienku.

 • Príspevok o Botanickej záhrade (2016)

  Po náučnom chodníku Pramenište sa ZO SZOPK Vysoké Tatry pustila aj do pomoci Botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici.

 • Putovná sova
  (2013, 2015, 2016, )

  Vyvrcholením aktivít lesnej pedagogiky Štátnych lesov TANAP-u je každoročná súťaž medzi základnými školami. Dokumenty sú krátkymi zostrihmi niektorých ročníkov.

 • Znovuotvorenie Pramenišťa (2015)

  Náučný chodník Pramenište, nachádzajúci sa neďaleko Tatranskej Lomnice, už potreboval opraviť. O komplexnú rekonštrukciu sa postaral Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Vysoké Tatry.

Nezaradené videá