Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u

Stav k 01.01.1997 Stav k 01.01.2007 Stav k 01.01.2017
Názov objektu Zodpovedná osoba Výmera (ha) popis mapa tabuľka PSL mapa tabuľka PSL mapa
Bahnitá linka Ing. Pavol SPITZKOPF 98,61 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Čierna voda Ing. Pavol SPITZKOPF 60,15 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Tisícka Ing. Pavol SPITZKOPF 119,23 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Červené Ing. Ján SLIVINSKÝ 66,02 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Obora Ing. Ján SLIVINSKÝ 41,95 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Nad Zrubmi Ing. Peter PATERA 90,20 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Smrekovec Ing. Igor CPIN 42,01 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Poloma Ing. Juraj MAJERČÁK 113,39 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Roháčska dolina Ing. Juraj MAJERČÁK 143,51 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
spolu 775,07

Poznámky:
Súbory k jednotlivým objektom sú pridávané a dopĺňané priebežne
Nové objekty a objekty s prírastkom výmery v aktuálnom roku sú zvýraznené červeným písmom
Po prejdení myšou cez veľkosť výmery pri jednotlivých objektoch sa zobrazí podrobnejšia informácia o vzniku, prísrastku, ...