Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u

Stav k 01.01.2007 Stav k 01.01.2017
Názov objektu Zodpovedná osoba Výmera (ha) popis tabuľka PSL mapa tabuľka PSL mapa
Bahnitá linka Ing. Pavol SPITZKOPF 98,61 .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
Červené Ing. Ján SLIVINSKÝ 66,02
Obora Ing. Ján SLIVINSKÝ 41,95
Nad Zrubmi Ing. Peter PATERA 90,20 .pdf
Smrekovec Ing. Igor CPIN 42,01
Roháčska dolina Ing. Juraj MAJERČÁK 97,26
spolu 436,05

 Pozn.: Súbory k jednotlivým objektom sú pridávané a dopĺňané priebežne.

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 5/2021

TATRY č. 5/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020