Stredisko genofondu rýb Východná

Nachádza sa pri železničnej stanici Východná. Ide o sústavu rybníkov, v ktorých sa chovajú ryby s hlavným cieľom chovu a zarybňovania vodných tokov v Tatranskom národnom parku pôvodnými druhmi rýb.

rybník

Okrem toho Stredisko genofondu rýb Východná ponúka nasledovné služby:

Športový rybolov:

 • na 11 km dlhom revíri od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu po most pri samotnom Stredisku,
 • termín – 16.4. až 30.9.,
 • spôsob lovu – všetky povolené spôsoby rybolovu lososovitých rýb (len umelými návnadami),
 • povolené druhy lovených rýb:
  • pstruh potočný,
  • pstruh dúhový,
  • sivoň americký,
  • lipeň tymiánový,
  • jalec hlavatý,
 • lovné miery – lipeň od 27 cm, ostatné povolené druhy od 25 cm.

Kde môžete získať povolenky na rybolov?

 • celoročné povolenky na Riaditeľstve Štátnych lesov TANAPu v T. Lomnici a priamo v SGR vo Východnej v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod.,
 • denné povolenky na SGR Východná,
 • pri kúpe povoleniek je potrebné predložiť platný rybársky lístok,
 • sezónne povolenky na rybolov je možné zakúpiť v pracovných dňoch.

Predaj rýb na konzum:

 • priamo v SGR, celoročne v pracovných dňoch 7.00 – 14.00 hod, po predchádzajúcej dohode aj inokedy,
 • predaj pitvaných alebo nepitvaných rýb druhu pstruh dúhový
SGR