Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Stredisko genofondu rýb Východná

Nachádza sa pri železničnej stanici Východná. Ide o sústavu rybníkov, v ktorých sa chovajú ryby s hlavným cieľom chovu a zarybňovania vodných tokov v Tatranskom národnom parku pôvodnými druhmi rýb.

rybník

Okrem toho Stredisko genofondu rýb Východná ponúka nasledovné služby:

Športový rybolov:

 • na 11 km dlhom revíri od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu po most pri samotnom Stredisku,
 • termín – 16.4. až 30.9.,
 • spôsob lovu – všetky povolené spôsoby rybolovu lososovitých rýb (len umelými návnadami),
 • povolené druhy lovených rýb:
  • pstruh potočný,
  • pstruh dúhový,
  • sivoň americký,
  • lipeň tymiánový,
  • jalec hlavatý,
 • lovné miery – lipeň od 27 cm, ostatné povolené druhy od 25 cm.

Kde môžete získať povolenky na rybolov?

 • celoročné povolenky na Riaditeľstve Štátnych lesov TANAPu v T. Lomnici a priamo v SGR vo Východnej v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod.,
 • denné povolenky na SGR Východná,
 • pri kúpe povoleniek je potrebné predložiť platný rybársky lístok,
 • sezónne povolenky na rybolov je možné zakúpiť v pracovných dňoch.

Predaj rýb na konzum:

 • priamo v SGR, celoročne v pracovných dňoch 7.00 – 14.00 hod, po predchádzajúcej dohode aj inokedy,
 • predaj pitvaných alebo nepitvaných rýb druhu pstruh dúhový
SGR

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020