Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
219 01.03.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
197 01.03.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
237 01.03.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
195 01.03.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
198 01.03.2016 Boroš Bruno Ing., Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 11944439
209 01.03.2016 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
196 01.03.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
238 02.03.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
210 03.03.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
211 03.03.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
239 03.03.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
241 04.03.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
302 04.03.2016 JUTA Slovakia s.r.o., Vašinova 125/61,949 01 Nitra, IČO: 36548341
240 04.03.2016 Zväz múzeí na Slovensku, KApitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143
212 04.03.2016 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
245 07.03.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
213 07.03.2016 L.K.Permanent,s.r.o., Hattalová 12,831 03 Bratislava, IČO:31352782
214 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
215 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
216 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
217 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
218 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
220 07.03.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
221 07.03.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
222 07.03.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
242 07.03.2016 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
232 07.03.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
243 07.03.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
244 07.03.2016 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
247 08.03.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
246 08.03.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
226 09.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
223 09.03.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
249 09.03.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
248 09.03.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
228 09.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
227 09.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
225 09.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
224 09.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
256 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
229 10.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
230 10.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
233 10.03.2016 Tatry mountain resorts, a.s., 059 60 Tatranská Lomnica 13, IČO: 31396216
250 10.03.2016 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
251 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
252 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
253 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
254 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
255 10.03.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
257 10.03.2016 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
260 11.03.2016 Bohuš Ivan, 059 60 T.Lomnica 124, IČO: 17110271
231 11.03.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
280 11.03.2016 Navaľany Ján, 059 06 Lechnica, IČO: 41764421
258 11.03.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
259 11.03.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
263 11.03.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
234 11.03.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
266 14.03.2016 Združenie arborét a botanických záhrad, Mánesova 23, Košice, IČO:35541512
264 14.03.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
265 14.03.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
272 14.03.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
270 16.03.2016 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
271 16.03.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
261 16.03.2016 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
269 16.03.2016 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
267 16.03.2016 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
268 16.03.2016 Friedmann Martin-AV MARTIN Studio, SNP 159, 059 16 Hranovnica, IČO: 30320071
262 17.03.2016 Rabštin,s.r.o., Prostějovska 1, 080 01 Prešov, IČO:36495565
295 17.03.2016 BioMAr Slovakia, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 31577156
273 17.03.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
274 17.03.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
275 21.03.2016 RIGHT POWER, a.s., M.R.Štefánika 129, Žilina, IČO:36366544
277 21.03.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
276 21.03.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
278 21.03.2016 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
285 21.03.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
279 23.03.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
281 23.03.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
298 24.03.2016 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
303 24.03.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
297 24.03.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
282 29.03.2016 Hudzíková Emília Ing., Zimná 3585/1,058 01 Poprad, IČO: 37786431
387 29.03.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
289 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
290 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
291 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
292 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
293 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
294 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
300 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
301 29.03.2016 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
287 29.03.2016 Štúdio J+J s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO:36807869
286 29.03.2016 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57, Nitra, IČO:34131159
299 29.03.2016 JANIGA-fotoreportážne služby s.r.o., 059 91 Mlynica 117, IČO: 46771069
283 29.03.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
288 29.03.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
308 30.03.2016 1.STT, s.r.o., Majunkeho 17, Poprad, IČO:36834378
307 30.03.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
306 30.03.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
305 30.03.2016 Hamrák Ján, Teplička č.258, 052 01 SNV, IČO: 40358011
309 30.03.2016 Zväz múzeí na Slovensku, KApitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143
310 30.03.2016 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
296 30.03.2016 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
304 31.03.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
311 31.03.2016 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
312 31.03.2016 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020