Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2017

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
194 01.03.2017 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
195 01.03.2017 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
155 02.03.2017 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
156 03.03.2017 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
157 03.03.2017 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
177 06.03.2017 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
178 06.03.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
179 06.03.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
182 06.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
158 06.03.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
159 06.03.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
160 06.03.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
161 06.03.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
172 06.03.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
191 06.03.2017 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
174 06.03.2017 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
175 06.03.2017 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
176 06.03.2017 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
168 06.03.2017 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
169 06.03.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
204 06.03.2017 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
199 06.03.2017 Fabry Vladimír, Budovateľská 717/57, 059 71 Ľubica, IČO:45472980
198 06.03.2017 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
197 06.03.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
166 06.03.2017 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
173 06.03.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
196 06.03.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
162 07.03.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
171 07.03.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
180 07.03.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
170 07.03.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
163 07.03.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
167 08.03.2017 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
201 08.03.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
200 08.03.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
165 08.03.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
203 09.03.2017 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
202 09.03.2017 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
183 13.03.2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
212 14.03.2017 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
192 15.03.2017 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
184 15.03.2017 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
213 15.03.2017 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
186 17.03.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
185 17.03.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
193 17.03.2017 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
187 17.03.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
189 20.03.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
188 20.03.2017 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
222 20.03.2017 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
221 20.03.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
220 20.03.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
205 20.03.2017 MANIPA s.r.o., Fr.Hečka 3908, 058 01 Poprad, IČO: 31723977
206 20.03.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
207 20.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
208 20.03.2017 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
209 20.03.2017 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
219 20.03.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
214 20.03.2017 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
215 20.03.2017 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
216 20.03.2017 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
223 21.03.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
225 22.03.2017 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
224 22.03.2017 Datacomp, Moldavská cesta II.49/2413, Košice, IČO:36212466
218 22.03.2017 Fire system, s.r.o., 023 21 Nižná Korňa 501, IČO:44543697
210 22.03.2017 MASLEN, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO:36619370
211 22.03.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
217 22.03.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
190 22.03.2017 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
228 23.03.2017 Kráľ Pavol, Poštova 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 40602001
226 23.03.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
227 23.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
229 24.03.2017 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
232 24.03.2017 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
233 24.03.2017 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
230 27.03.2017 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
234 27.03.2017 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
231 27.03.2017 Horník Štefan-VUKAP, Široká 1873/96, 058 01 Poprad, IČO:31236774
235 28.03.2017 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
237 30.03.2017 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
236 30.03.2017 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
244 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
246 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
249 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
247 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
248 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
241 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
243 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
245 31.03.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020