Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – január 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
2 03.01.2018 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
1410 03.01.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1 03.01.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1401 03.01.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1411 03.01.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
3 04.01.2018 AlarmTel, s.r.o., Horská 307,059 86 Nová Lesná, IČO: 36479365
1416 05.01.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1421 05.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1422 05.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1423 05.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1420 05.01.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1412 05.01.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1418 05.01.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1419 05.01.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1417 05.01.2018 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
1413 05.01.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1414 05.01.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1415 05.01.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
6 08.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1426 08.01.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
26 08.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1427 08.01.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1400 08.01.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1424 08.01.2018 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1425 08.01.2018 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
1430 08.01.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
4 08.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
9 09.01.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
8 09.01.2018 Autosklo Salaj, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO: 46299335
7 09.01.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1431 09.01.2018 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
21 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1434 10.01.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
14 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
13 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
12 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
22 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
17 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
16 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
20 10.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
24 11.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1433 11.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1435 11.01.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
23 11.01.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
27 11.01.2018 Distrelec Gesellchaft m.b.H, Wien
28 11.01.2018 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
30 12.01.2018 Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1/1, Kežmarok, IČO:00326283
1438 12.01.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1437 12.01.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1436 12.01.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1440 12.01.2018 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
29 12.01.2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1439 12.01.2018 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
32 15.01.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
33 15.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
34 15.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
36 15.01.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1441 15.01.2018 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
37 15.01.2018 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
31 15.01.2018 HANDEL, PS Važec, Lipová 525/5, Lipt.Mikuláš, IČO:42346045
1442 16.01.2018 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO:36444618
45 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1443 17.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
1445 17.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
1444 17.01.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
47 17.01.2018 Chata Pieniny s.r.o., 065 33 Lesnica 147, IČO:36511552
46 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
38 17.01.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
39 17.01.2018 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
40 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
41 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
42 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
43 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
44 17.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
48 18.01.2018 Urbár Gerlachov PS, Hlavná 110, Gerlachov, IČO:42345723
49 19.01.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
50 19.01.2018 T.S.A.s.r.o., Slávkovská cestab1815/36, 060 01 Kežmarok, IČO: 31695566
51 19.01.2018 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
52 19.01.2018 ND Traktory, s.r.o., ČSA 3A, 036 01 Martin, IČO:50697684
56 22.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
57 22.01.2018 Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok, IČO:36389561
53 22.01.2018 VKÚ a.s., 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911
54 22.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
55 22.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
35 24.01.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
60 25.01.2018 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
62 25.01.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
58 25.01.2018 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
59 25.01.2018 Auto Raster, s.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36621625
61 25.01.2018 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
63 26.01.2018 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
65 26.01.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
64 26.01.2018 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
15 29.01.2018 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
66 29.01.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
67 29.01.2018 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
69 30.01.2018 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
70 30.01.2018 TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
71 30.01.2018 Ultra Plast EU, s.r.o., Mlynská 1,08271 Lipany, IČO:36840165
68 30.01.2018 AGIS Slovakia, Prievozská 14/A, Bratislava, IČO:36002330
75 31.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
76 31.01.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
77 31.01.2018 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
80 31.01.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
78 31.01.2018 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
79 31.01.2018 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
87 31.01.2018 Incheba a.s., Hotel Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087
72 31.01.2018 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
73 31.01.2018 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
74 31.01.2018 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020