Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1272 02.11.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1273 02.11.2018 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
1255 02.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1449 03.11.2018 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
1294 05.11.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1281 05.11.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1283 05.11.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1327 05.11.2018 Trebuňa Ján, Ing., 059 04 Spišské Hanušovce 1, IČO:46147764
1294 05.11.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1280 05.11.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1293 05.11.2018 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1295 05.11.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1296 05.11.2018 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1345 05.11.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1284 05.11.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1256 05.11.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1282 05.11.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1276 06.11.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1348 06.11.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1347 06.11.2018 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1278 06.11.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1279 06.11.2018 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1277 06.11.2018 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
1346 06.11.2018 Poolman, s.r.o., Zlatovská 3106/22,911 05 Trenčín, IČO:47039477
1297 06.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1286 07.11.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1288 07.11.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1287 07.11.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1298 07.11.2018 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1299 07.11.2018 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1349 07.11.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1362 07.11.2018 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
1363 07.11.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1350 07.11.2018 Monka Jozef-NOVA style Nabytok, Hviezdoslavova 389/112, 059 01 Spišská Belá, IČO: 30312108
1285 07.11.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1314 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1289 08.11.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1290 08.11.2018 Strachan Jaroslav, 059 55 Ždiar, IČO: 37115260
1300 08.11.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1301 08.11.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1303 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1302 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1304 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1305 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1307 08.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1308 08.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1309 08.11.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1306 08.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1379 08.11.2018 Medplus,s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 nitra, IČO:45322040
1351 08.11.2018 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1315 09.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1354 09.11.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1353 09.11.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1352 09.11.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1316 09.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1271 09.11.2018 Bakošová Magdaléna, Harichovský chodník 14, 052 01 SNV, IČO:37181777
1422 09.11.2018 Vida Tomáš, Tatranská 51,059 07 Lendak IČO:44722885
1311 09.11.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1322 09.11.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1323 09.11.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1331 09.11.2018 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1313 09.11.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1312 09.11.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1310 09.11.2018 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1355 09.11.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1358 12.11.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1357 12.11.2018 VKÚ a.s., 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911
1380 12.11.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1291 12.11.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1356 12.11.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1358 12.11.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1328 13.11.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1292 13.11.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1317 13.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1318 13.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1321 13.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1326 13.11.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1365 13.11.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1364 13.11.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1423 13.11.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1360 14.11.2018 Stavorava-Pojezdala Jozef, Jasenovska 828, 0,29 57 Oravská Lesná, IČO:34840907
1366 14.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1359 14.11.2018 Stavorava-Pojezdala Jozef, Jasenovska 828, 0,29 57 Oravská Lesná, IČO:34840907
1329 14.11.2018 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
1381 15.11.2018 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1337 15.11.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1336 15.11.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1361 15.11.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1382 15.11.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1387 16.11.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1384 16.11.2018 OKAY Slovakia, s.r.o., prevádzka PP III, Svitská cesta 3-4, 058 01 Poprad, IČO: 35825979
1342 16.11.2018 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
1386 16.11.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1385 16.11.2018 T.S.A.s.r.o., Slávkovská cestab1815/36, 060 01 Kežmarok, IČO: 31695566
1383 16.11.2018 OKAY Slovakia, s.r.o., prevádzka PP III, Svitská cesta 3-4, 058 01 Poprad, IČO: 35825979
1389 19.11.2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1388 19.11.2018 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
1338 20.11.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1367 20.11.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1391 20.11.2018 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
1390 20.11.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1393 21.11.2018 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1426 21.11.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1373 21.11.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1392 21.11.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1395 21.11.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1324 21.11.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1368 21.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1396 22.11.2018 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1374 22.11.2018 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1369 23.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1398 23.11.2018 KP plus s.r.o., MUDr Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475025
1399 23.11.2018 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1400 23.11.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1401 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1402 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1404 23.11.2018 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1409 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1376 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1343 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1397 23.11.2018 Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU ZV, T.G.Masaryka 2117/24,960 53 Zvolen IČO:35986433
1403 23.11.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1370 23.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1375 23.11.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1372 26.11.2018 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
1405 26.11.2018 Atis-Forest, s.r.o., Obrancov mieru 6,080 01 Prešov, IČO:46490302
1412 27.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1371 27.11.2018 ONIO SK, s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 44457162
1410 27.11.2018 Plastkovo,s.r.o., Vladina 668,027 44 Tvrdošín,IČO:36407852
1378 27.11.2018 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1407 27.11.2018 SZOPK ZO Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 66, IČO:00470805
1377 27.11.2018 BE-SOFT a.s., Štúrová 6, Košice IČO:36191337
1406 27.11.2018 MiF,s.ro., Nerudova 4039,018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:36320404
1424 27.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1407 27.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1411 27.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1427 28.11.2018 Pavčo Ján, Stodolisko 86/1, 027 32 Habovka, IČO:41235037
1413 28.11.2018 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1408 28.11.2018 Aodas, s.r.o., Ploštín 170, IČO:31645844
1420 28.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1425 28.11.2018 Červeň Michal,Kostolná 171,032 02 Závažná Poruba,IČO:43224512
1428 28.11.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1414 29.11.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1421 29.11.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1454 30.11.2018 Atis-Forest, s.r.o., Obrancov mieru 6,080 01 Prešov, IČO:46490302
1455 30.11.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1417 30.11.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1429 30.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1416 30.11.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1415 30.11.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1453 30.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1452 30.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1471 30.11.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020