Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1418 03.12.2018 Scholtz Pavel, Tr.H.Králové 2, B.Bystrica, IČO:43206735
1430 03.12.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1431 03.12.2018 Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
1432 03.12.2018 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1433 04.12.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1486 04.12.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1419 04.12.2018 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1456 04.12.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1487 04.12.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1489 05.12.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1275 05.12.2018 Mikona,s.r.o.,prev.Vojtaššáková 832,027 44 Tvrdošín,IČO:31570364
1434 05.12.2018 Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok, IČO:36389561
1446 05.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1490 05.12.2018 Auto Kelly Slovakia, s.r.o., Radlinského 11,957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36298026,prev.PP
1491 05.12.2018 Andrea shop s.r.o., Galantská cesta 5855/22,929 01 Dunajská Streda, IČO:36277151
1438 05.12.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1488 05.12.2018 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1274 05.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1526 05.12.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
145 06.12.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1450 06.12.2018 Sroka Peter, Odumarky 466/34,029 41 Klin, IČO:35377470
1458 06.12.2018 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1447 06.12.2018 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1495 07.12.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1435 07.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1436 07.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1439 07.12.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1440 07.12.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1441 07.12.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1442 07.12.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1497 07.12.2018 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1496 07.12.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1493 07.12.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1492 07.12.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1462 10.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1465 10.12.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1466 10.12.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1467 10.12.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1468 10.12.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1469 10.12.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1470 10.12.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1528 10.12.2018 Štúdio J+J s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO:36807869
1527 10.12.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1502 10.12.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
1459 10.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1460 10.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1461 10.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1463 10.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1506 10.12.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1505 10.12.2018 UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO:00397474
1504 10.12.2018 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
1464 10.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1503 10.12.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
1501 10.12.2018 GMR Strumenti, Filippo Rossi, Via Manzomi 13,501018 Scandicci, Italy
1500 10.12.2018 Makowski Krzystof Gasienica, Harenda 13G, Zakopane PL
1443 10.12.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1507 10.12.2018 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
1499 10.12.2018 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1498 10.12.2018 SOFTIP, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO:36785512
1483 10.12.2018 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
1444 10.12.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1437 10.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1472 11.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1473 11.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1474 11.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1475 11.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1508 11.12.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1451 11.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1509 11.12.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1477 12.12.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1558 12.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1476 12.12.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1510 12.12.2018 Remstav Poprad s.r.o., Nešporova 2549/34, 058 01 Poprad, IČO:44037767
1541 12.12.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1530 12.12.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1478 13.12.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1513 13.12.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1514 13.12.2018 Telchom, s.r.o., 082 67 Malý Slivník č.5,IČO:47594250
1583 13.12.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1516 13.12.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1531 13.12.2018 MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO:31717063
1532 13.12.2018 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1542 13.12.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1543 13.12.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1544 13.12.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1484 13.12.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1515 13.12.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1545 13.12.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1480 13.12.2018 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1479 13.12.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1511 13.12.2018 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1325 13.12.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1512 13.12.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1517 14.12.2018 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
1481 14.12.2018 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
1547 14.12.2018 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1518 17.12.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1520 17.12.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1519 17.12.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1533 17.12.2018 Magerčák Marek, Radová 406, 027 32 Zuberec, IČO: 45619271
1483 17.12.2018 Šuriňák Jozef JOSU, Borová 469, 027 32 Zberec, IČO: 22858717
1482 17.12.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1524 18.12.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1563 18.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1555 18.12.2018 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1534 18.12.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1535 18.12.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1546 18.12.2018 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1597 18.12.2018 Martvoň-Geoplán, s.r.o., Beňovolehotská 2140/66,026 01 Dolný Kubín, IČO:36423378
1564 18.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1521 18.12.2018 Relax Park Jazierko,s.r.o., 059 60 Tatr.Lomnica 14612, IČO: 47776161
1522 18.12.2018 HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojitu 22, Nitra, IČO:50687115
1523 18.12.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1565 18.12.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1548 18.12.2018 Libra s.r.o., Kvetinárska 31,821 06 Bratislava,IČO:35808781
1550 19.12.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1551 19.12.2018 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1537 19.12.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1549 19.12.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1525 20.12.2018 Triotech s.r.o., Praporce 1129, Uh. Hradište, CZ
1552 20.12.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1566 20.12.2018 Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova 31, 974 01 BB, IČO:37954521
1553 20.12.2018 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
1554 20.12.2018 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1556 20.12.2018 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1559 20.12.2018 MANIPA s.r.o., Fr.Hečka 3908, 058 01 Poprad, IČO: 31723977
1598 21.12.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1433 21.12.2018 HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojitu 22, Nitra, IČO:50687115
1568 21.12.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1394 21.12.2018 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1538 21.12.2018 SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice,IČO:36814644
1586 27.12.2018 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
1588 27.12.2018 Grand Hotel Bellevue a.s.,062 01 Horný Smokovec 21, IČO:35781319
1571 27.12.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1567 27.12.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1536 27.12.2018 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1569 27.12.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1589 27.12.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1570 27.12.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1540 27.12.2018 HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojitu 22, Nitra, IČO:50687115
1557 27.12.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1591 27.12.2018 Železiarstvo Hammer, s.r.o., Kalinov 1493,023 02 Krásno nad Kysucou, IČO:36428353
1587 27.12.2018 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1585 27.12.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1581 28.12.2018 MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO:31717063
1590 31.12.2018 Lesy Mesta Spišská Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:48290351
1572 31.12.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1574 31.12.2018 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
1539 31.12.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1575 31.12.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1576 31.12.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1592 31.12.2018 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1582 31.12.2018 PD Jelšovce,951 43 Jelšovce 141, IČO:17638127
1577 31.12.2018 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1596 31.12.2018 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
1560 31.12.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1561 31.12.2018 Lomnica s.r.o., ul.Skalnatá 618, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:36703231
1562 31.12.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020