Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2019

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
867 01.10.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
873 01.10.2019 Bašista Martin, I.Stodolu 2383/46,060 01 Kežmarok, IČO:44790716
924 01.10.2019 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
923 01.10.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
850 01.10.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
871 02.10.2019 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
868 02.10.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
874 02.10.2019 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
872 02.10.2019 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
926 02.10.2019 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
925 02.10.2019 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
869 02.10.2019 VVS,a.s. Komenského 50, Košice, IČO:36570460
879 02.10.2019 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
875 04.10.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
876 04.10.2019 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
877 04.10.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
856 04.10.2019 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
878 07.10.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
879 07.10.2019 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
880 07.10.2019 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
881 07.10.2019 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
897 07.10.2019 GEOZET s.r.o., Partizánska 700/51,058 01 Poprad, IČO:34630317
898 07.10.2019 GEOZET s.r.o., Partizánska 700/51,058 01 Poprad, IČO:34630317
928 07.10.2019 Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, Zvolen, IČO:00625591
927 07.10.2019 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
890 08.10.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
887 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
886 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
889 08.10.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
891 08.10.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
929 08.10.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
885 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
884 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
883 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
882 08.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
893 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
894 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
895 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
896 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
895 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
896 08.10.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
911 08.10.2019 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
930 08.10.2019 Murín Jozef Ing., Lipová 4,040 01 Košice, DIČ:1030750347
913 08.10.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
892 09.10.2019 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
914 09.10.2019 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
931 09.10.2019 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
899 09.10.2019 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
932 10.10.2019 Gromada Miroslav Ing.-MG-studio, Vodárenska 71/1946,058 01 PP,IČO:37882953
888 10.10.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
900 10.10.2019 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
901 10.10.2019 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
902 10.10.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
903 10.10.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
904 10.10.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
905 10.10.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
906 10.10.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
933 10.10.2019 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
934 11.10.2019 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
912 11.10.2019 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
909 11.10.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
935 11.10.2019 Mbtrend, s.r.o., Tomášikova 16550/3,821 01 BA, IČO:50729055
908 11.10.2019 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
907 11.10.2019 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
915 14.10.2019 Slovenská pošta a.s., Lovinského 35,817 11 Bratislava, IČO:36631124
397 14.10.2019 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
967 14.10.2019 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
938 14.10.2019 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
939 14.10.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
940 14.10.2019 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
941 14.10.2019 Sústrik Juraj, Ing.,Dostojevského 2563/19,058 01 PP,IČO:42076269
933 14.10.2019 creatio eu,s.r.o.,Drieňová 34,821 01 BA IČO:50242032
942 14.10.2019 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1024 14.10.2019 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
910 15.10.2019 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
943 15.10.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
944 15.10.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
945 15.10.2019 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
921 16.10.2019 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
920 16.10.2019 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
919 16.10.2019 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
918 16.10.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
946 17.10.2019 Efkoart,s.r.o.Fůgnerova 1,678 01 Blansko,IČO:29202566, CZ
955 17.10.2019 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
956 17.10.2019 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
982 18.10.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
947 18.10.2019 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
981 18.10.2019 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
922 18.10.2019 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
990 18.10.2019 I&B TANADEM, s.r.o., Novozámocká 16/97,94 905 Nitra, IČO:46772456
983 21.10.2019 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
948 21.10.2019 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
949 21.10.2019 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
949 21.10.2019 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
950 21.10.2019 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
957 21.10.2019 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
958 21.10.2019 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 NITRA, IČO: 34131159
996 21.10.2019 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
984 21.10.2019 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
985 22.10.2019 Alemat.cz,s.r.o.,Světlogorská 2771/3,390 05 Tábor, ČR,IČO:28159233
1003 22.10.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
986 23.10.2019 JURTLAK PLUS,Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad, IČO:37236741
951 23.10.2019 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
952 23.10.2019 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
987 24.10.2019 Repčák Peter ing., Podtatranská 36,059 71 Ľubica,IČO:11994509
961 24.10.2019 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
959 24.10.2019 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
997 24.10.2019 Autosklo Salaj, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO: 46299335
953 24.10.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
989 25.10.2019 City light Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 humenné, IČO: 44514557
988 25.10.2019 MP KANAL s.r.o., Košická 5 Prešov, IČO:46306056
962 25.10.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
954 25.10.2019 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
963 25.10.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
969 28.10.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
968 28.10.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
971 28.10.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
970 28.10.2019 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
991 28.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1004 29.10.2019 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
966 29.10.2019 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
965 29.10.2019 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
964 29.10.2019 Kasprzyk Miroslav, 1.mája 1913/113A, 031 01 L.Mikuláš, DIČ:1021620380
974 30.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
976 30.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
960 30.10.2019 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
1005 30.10.2019 KA-BE s.r.o., Hričovská 205,010 01 Žilina, IČO:50401815
972 30.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
973 30.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
975 30.10.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
977 31.10.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
1022 31.10.2019 Kominár-Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01 PP-Sp.Sobota, IČO:51738171
1021 31.10.2019 BioMAr Slovakia, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 31577156
978 31.10.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020