Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – jún 2019

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
371 03.06.2019 Murín Jozef Ing., Lipová 4,040 01 Košice, DIČ:1030750347
432 03.06.2019 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
431 03.06.2019 Mazurek Ján Ing., Hradné námestie 79/25,060 01 Kežmarok, IČO:41350219,DIČ:1023298870
433 03.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
397 03.06.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
398 03.06.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
399 03.06.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
400 03.06.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
386 03.06.2019 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
385 03.06.2019 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
375 03.06.2019 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
374 03.06.2019 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
373 03.06.2019 Gáliková Anna Ing., Ústie nad Priehradou 90,028 01 Trstená, IČO: 37977610
372 03.06.2019 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
434 04.06.2019 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
388 04.06.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
426 05.06.2019 MARETTA projekt s.r.o., Jána Ťatliaka 1782/1 Dolný Kubín, IČO:51719975
422 05.06.2019 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
387 05.06.2019 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
390 05.06.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
389 05.06.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
401 05.06.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
402 05.06.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
403 05.06.2019 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
423 06.06.2019 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
412 06.06.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
404 06.06.2019 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
407 07.06.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
412 07.06.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
415 07.06.2019 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
406 07.06.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
405 07.06.2019 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
430 07.06.2019 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
413 07.06.2019 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
437 07.06.2019 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
436 07.06.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
435 07.06.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
408 07.06.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
417 10.06.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
410 10.06.2019 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
409 10.06.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
424 10.06.2019 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
439 10.06.2019 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
416 10.06.2019 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
418 10.06.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
438 10.06.2019 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
440 10.06.2019 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
419 11.06.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
441 11.06.2019 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
455 12.06.2019 Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:35834498
420 12.06.2019 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
421 12.06.2019 GMR Strumenti, Filippo Rossi, Via Manzomi 13,501018 Scandicci, Italy
425 12.06.2019 Slivka Matúš PLYN-SERVIS, Záhradná 74,059 11 Hozelec, IČO:43414419
442 12.06.2019 Asociácia správcov registratúry, Štefánika 310, Nováky, IČO:37922190
443 12.06.2019 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
444 12.06.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
445 12.06.2019 Mitrenga Peter-MIMI, Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok,IČO:34846361
447 13.06.2019 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
446 13.06.2019 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
451 14.06.2019 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
457 14.06.2019 Hudák Tomáš-autobusová doprava,Mlynská 723/85,059 07 Lendak, IČO:41349288
448 14.06.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
450 14.06.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
427 14.06.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
506 17.06.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
429 17.06.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
452 17.06.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
453 17.06.2019 Združenie zamestnávateľov LH na Slovensku, Nám. SNP 8, Banská Bystrica, IČO:37821539
454 17.06.2019 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
428 17.06.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
458 17.06.2019 AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1,036 01 Martin, IČO:36382914
459 17.06.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
508 18.06.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
509 18.06.2019 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
460 18.06.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31333524
507 18.06.2019 AlarmTel, s.r.o., Horská 307,059 86 Nová Lesná, IČO: 36479365
511 19.06.2019 W Complex s.r.o, BA, prev.AgroComplex Apartements, NR, IČO:47019271
512 19.06.2019 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
510 19.06.2019 Slovenská lesnícka spoločnosť,a.s.,Kuzmányho5,974 01 Banská Bystrica, IČO:3669105
514 20.06.2019 Rybár Ľubomír Ing. STATERM, Na Letisko 2089/19,058 01 Poprad IČO:43491332
516 20.06.2019 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
517 20.06.2019 Tatra Commerce, s.r.o., Hodžová 5068,058 01 Poprad, IČO:36492493
513 20.06.2019 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
515 20.06.2019 Szabová Hana Stanky HAGO, 951 04 Veľký Lapaš 846, IČO:50195000
521 21.06.2019 Združenie lesných školkárov SR, Jesenského 184, Snina, IČO:36150622
518 21.06.2019 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
519 21.06.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
520 21.06.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
546 21.06.2019 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
547 24.06.2019 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
461 24.06.2019 Quercus-Arbor s.r.o., Gen.Svobodu 122/66,059 71 Ľubica,IČO:36610542
462 26.06.2019 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
463 26.06.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
537 26.06.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
548 26.06.2019 Zúbek Jozef Ing., Záhradná 279, 027 32 Zuberec, IČO: 50271539
465 27.06.2019 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
464 27.06.2019 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
468 28.06.2019 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
456 28.06.2019 TESFO Šindléry Ján, Textilná 15,034 01 Ružomberok, IČO:30526523
549 28.06.2019 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
466 28.06.2019 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
559 28.06.2019 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
467 28.06.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
542 28.06.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020