Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – január 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
2 02.01.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
3 07.01.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
4 07.01.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
5 07.01.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1225 07.01.2020 TatraClima,s.r.o., Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO:36491047
1287 07.01.2020 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1196 07.01.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1286 07.01.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1288 07.01.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1289 07.01.2020 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
1290 07.01.2020 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1291 07.01.2020 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
37 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
34 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
33 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
31 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
30 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
7 08.01.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
6 08.01.2020 ODIS Košice, s.r.o., Idanská 37,040 11 Košice, IČO:36577341
35 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
32 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
36 08.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1301 09.01.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1295 09.01.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1294 09.01.2020 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1311 09.01.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1293 09.01.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1292 09.01.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1297 09.01.2020 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1298 09.01.2020 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1299 09.01.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1300 09.01.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1296 09.01.2020 Profesia s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava, IČO:35800861
1232 09.01.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1233 09.01.2020 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1234 09.01.2020 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
22 09.01.2020 Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:10771000
8 09.01.2020 HANDEL, PS Važec, Lipová 525/5, Lipt.Mikuláš, IČO:42346045
1303 10.01.2020 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
41 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
42 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
43 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
38 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1302 10.01.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
45 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
44 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
46 10.01.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
15 13.01.2020 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO:35974133
1304 13.01.2020 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1305 13.01.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1306 13.01.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1307 13.01.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1308 13.01.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
16 13.01.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
10 13.01.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1 13.01.2020 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO:00178454
9 13.01.2020 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
11 13.01.2020 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
12 13.01.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
13 13.01.2020 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
14 13.01.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1317 14.01.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1309 14.01.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1312 14.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1315 14.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1313 14.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1314 14.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1316 14.01.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
23 14.01.2020 Textilomanie, s.r.o., Lidiická 700/19,602 00 Brno, ČR,IČO:04788494
1319 15.01.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
50 15.01.2020 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
17 15.01.2020 Chata Pieniny s.r.o., 065 33 Lesnica 147, IČO:36511552
1310 15.01.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1320 15.01.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1318 15.01.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1321 16.01.2020 LESEL plus, s.r.o., Velehradská 33,821 08 BA, IČO:44163436
24 16.01.2020 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
48 16.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
47 16.01.2020 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
40 16.01.2020 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
129 17.01.2020 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
18 17.01.2020 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
59 17.01.2020 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
105 21.01.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
19 21.01.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
20 22.01.2020 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
60 22.01.2020 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
107 24.01.2020 Urbár Gerlachov PS, Hlavná 110, Gerlachov, IČO:42345723
75 27.01.2020 IKOONA a.s., Staromestská 3,811 03 BA, IČO:52274918
96 27.01.2020 Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1/1, Kežmarok, IČO:00326283
106 27.01.2020 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
74 27.01.2020 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
51 27.01.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
21 27.01.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
25 27.01.2020 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
53 27.01.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
54 27.01.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
55 27.01.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
56 27.01.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
52 27.01.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
61 28.01.2020 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
108 28.01.2020 Keras-TZB s.r.o., Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmrok, IČO:36492116
57 28.01.2020 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
26 28.01.2020 Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok, IČO:36389561
76 28.01.2020 PRO-TOOLS, s.r.o., Werferová 6,040 11 Košice,IČO:52451461
97 29.01.2020 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
64 30.01.2020 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
63 30.01.2020 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
62 30.01.2020 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
1277 30.01.2020 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
69 31.01.2020 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020