Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – január 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1814 04.01.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1819 04.01.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1818 04.01.2021 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1817 04.01.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
2 04.01.2021 Marko MT, s.r.o., Kollárova 79/5592,036 01 Martin, IČO:36718301
1 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1816 04.01.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1815 04.01.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1833 05.01.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1820 05.01.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1821 05.01.2021 Lučivjanský Rudolf-DATAS, Obchodná 8, Hrabušice, IČO: 35320214
1840 05.01.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
3 05.01.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1822 05.01.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1827 05.01.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
42 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
76 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1837 07.01.2021 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1838 07.01.2021 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1839 07.01.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1841 07.01.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1842 07.01.2021 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1843 07.01.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1857 07.01.2021 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1868 07.01.2021 Trebuňa Ján, Ing., 059 04 Spišské Hanušovce 1, IČO:46147764
1869 07.01.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1807 07.01.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
4 07.01.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
5 07.01.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
85 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
84 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
81 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
80 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
25 07.01.2021 Chovanec Miroslav, Hrnčířska 665,751 31 Lipník nad Bečvou,IČO:18072372
26 07.01.2021 Chovanec Miroslav, Hrnčířska 665,751 31 Lipník nad Bečvou,IČO:18072372
79 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
78 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
29 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
30 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
31 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
77 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
34 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
35 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
36 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
37 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
38 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
39 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
40 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
41 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
43 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
44 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
45 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
46 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
47 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
48 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
49 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
50 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
51 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
52 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
53 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
54 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
55 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
56 07.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1828 08.01.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1844 08.01.2021 MTH agro s.r.o., Záhradná 262, Vlachovo, IČO:36581321
6 08.01.2021 Plučinský Eduard, 059 60 Tatranská Lomnica 55, IČO:41879660
7 08.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1858 08.01.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1829 08.01.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1863 11.01.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1775 11.01.2021 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1866 11.01.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1867 11.01.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
67 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
68 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1870 11.01.2021 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššáková 893,027 44 Tvrdošín,prev.Závodná 459,027 43 Nižná, IČO:36409154
57 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
75 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
93 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
92 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
91 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
74 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
73 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
72 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
58 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
59 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
8 11.01.2021 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
9 11.01.2021 Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok, IČO:36389561
10 11.01.2021 BOND- Ján Ondoš, Razusová 2677/4, 058 01 Poprad, IČO:10724672
71 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
70 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
90 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
89 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
88 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
87 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
86 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
60 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
61 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
62 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
64 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
63 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
65 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
66 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
69 11.01.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1861 11.01.2021 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1862 11.01.2021 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
156 12.01.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1864 12.01.2021 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
1871 12.01.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1872 12.01.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1873 12.01.2021 SIGI TRADE, s.r.o., Pri železnici 1783 Dvory nad Žitavou, IČO:35969938
1874 12.01.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
12 12.01.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
13 12.01.2021 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
11 12.01.2021 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
14 13.01.2021 Mihálik Peter MM Partners Plus, Čapajevova 4911/50,,080 01 Poprad, IČO:46283234
15 13.01.2021 ODIS Košice, s.r.o., Idanská 37,040 11 Košice, IČO:36577341
1875 13.01.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
122 14.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
152 14.01.2021 Signet print s.r.o., Jahodná 3396/9,058 01 Poprad, IČO:52891682
16 14.01.2021 HANDEL, PS Važec, Lipová 525/5, Lipt.Mikuláš, IČO:42346045
17 15.01.2021 Deltastav, s.r.o., P.Mudroňa 5,010 01 Žilina, IČO:31577547
20 15.01.2021 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1720 15.01.2021 Gravotech Slovakia s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 36442054
18 15.01.2021 Advokátska kancelária Hudzík&Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 PP, IČO:47251654
1876 18.01.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
123 18.01.2021 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
1877 18.01.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
22 19.01.2021 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
21 19.01.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
120 20.01.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
23 20.01.2021 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
124 21.01.2021 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
24 22.01.2021 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
125 22.01.2021 Urbár Gerlachov PS, Hlavná 110, Gerlachov, IČO:42345723
126 25.01.2021 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
127 25.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
128 26.01.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
95 26.01.2021 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
94 26.01.2021 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
33 27.01.2021 Knižka Maroš-MK GASTRO, Tatranská 221,059 86 Nová Lesná, IČO:41573030
129 27.01.2021 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
131 27.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
130 27.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
28 27.01.2021 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
27 27.01.2021 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
101 28.01.2021 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
132 28.01.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
133 28.01.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
134 28.01.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
135 28.01.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
136 28.01.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
137 28.01.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
138 29.01.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
139 29.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
150 29.01.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
96 29.01.2021 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
118 29.01.2021 ALUFER s.r.o.,082 38 Víťaz 337, IČO:51450283
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020