Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – február 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
159 01.02.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
141 01.02.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
145 02.02.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
102 02.02.2021 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
160 02.02.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
105 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
106 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
107 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
108 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
109 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
110 03.02.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
104 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
112 03.02.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
113 03.02.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
32 03.02.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
97 03.02.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
111 03.02.2021 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
164 03.02.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
163 03.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
162 03.02.2021 Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, 059 01 Spišská Belá, IČO:47602414
161 03.02.2021 Wůrth Slovakia, Pribynská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864
100 03.02.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
103 03.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
114 04.02.2021 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
115 04.02.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
165 04.02.2021 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
166 04.02.2021 Majoterm, s.r.o., Jesenná 3239/11,058 01 Poprad, IČO:48317021
206 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
116 05.02.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
117 05.02.2021 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
142 05.02.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
143 05.02.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
144 05.02.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
146 05.02.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
155 05.02.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
167 05.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
168 05.02.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
207 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
208 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
209 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
210 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
211 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
212 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
213 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
214 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
215 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
216 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
217 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
219 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
220 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
221 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
222 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
223 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
224 05.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
218 08.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
174 08.02.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
173 08.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
172 08.02.2021 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8 Trnava, IČO:42156424
171 08.02.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
170 08.02.2021 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
169 08.02.2021 ZTERM, s.r.o., Hrady č.237,027 32 Zuberec, IČO:52910628
121 08.02.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
147 08.02.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
148 08.02.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
225 08.02.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
177 11.02.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
175 11.02.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
176 11.02.2021 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
119 11.02.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
188 12.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
190 12.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
189 12.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
178 12.02.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
186 12.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
187 12.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
181 15.02.2021 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
182 15.02.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
183 15.02.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
180 15.02.2021 Wůrth Slovakia, Pribynská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864
184 16.02.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
157 16.02.2021 Venus Puzzle, s.r.o., 913 38 Soblahov 480, IČO:44690347
151 16.02.2021 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
192 17.02.2021 Parobok Stanislav-ESPART, Na Karlove 45,974 01 Banská Bystrica, IČO:10971530
185 17.02.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
149 17.02.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
191 17.02.2021 Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1/1, Kežmarok, IČO:00326283
193 18.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
194 18.02.2021 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
158 19.02.2021 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
198 19.02.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
195 19.02.2021 Lučivjanský Rudolf-DATAS, Obchodná 8, Hrabušice, IČO: 35320214
196 19.02.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
199 22.02.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
179 23.02.2021 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
201 23.02.2021 Grafon,s.r.o., Vajanského 13,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:50076094
200 23.02.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1771 23.02.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
229 25.02.2021 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
247 25.02.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
203 25.02.2021 Lučivjanský Rudolf-DATAS, Obchodná 8, Hrabušice, IČO: 35320214
202 25.02.2021 Lučivjanský Rudolf-DATAS, Obchodná 8, Hrabušice, IČO: 35320214
204 26.02.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
246 26.02.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
232 26.02.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
231 26.02.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
205 26.02.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020