Verejne obstarávanie – Faktúra – 260

Číslo faktúry 260
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
Predmet Vyšetrenie zveriny
Hodnota 8,10 EUR*
K objednávke číslo R 2/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť