Verejne obstarávanie – Faktúra – 261

Číslo faktúry 261
Dátum doručenia faktúry 05.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
Predmet Oprava telesa zvážnice
Hodnota 300,00 EUR*
K objednávke číslo 7/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť