Verejne obstarávanie – Faktúra – 262

Číslo faktúry 262
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
Predmet Odvoz odpadu
Hodnota 52,80 EUR
K objednávke číslo R 3/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť