Verejne obstarávanie – Faktúra – 266

Číslo faktúry 266
Dátum doručenia faktúry 15.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Predmet Úver poštovného
Hodnota 279,10 EUR*
K objednávke číslo R 4/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť