Verejne obstarávanie – Faktúra – 226

Číslo faktúry 226
Dátum doručenia faktúry 04.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
Predmet Palivo do MV
Hodnota 6155,39 EUR

* – suma uvedená bez DPH

Späť