Verejne obstarávanie – Faktúra – 227

Číslo faktúry 227
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
Predmet Tlač časopisu TATRY
Hodnota 2598,96 EUR
Ku zmluve číslo 18/2019 PCV

* – suma uvedená bez DPH

Späť