Verejne obstarávanie – Faktúra – 233

Číslo faktúry 233
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 95,34 EUR
Ku zmluve číslo 607/172/15P

* – suma uvedená bez DPH

Späť