Verejne obstarávanie – Faktúra – 238

Číslo faktúry 238
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
Predmet Poplatok
Hodnota 15,00 EUR
K objednávke číslo 79/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť