Verejne obstarávanie – Faktúra – 239

Číslo faktúry 239
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
Predmet Všeobecný materiál
Hodnota 197,92 EUR
K objednávke číslo 74/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť