Verejne obstarávanie – Faktúra – 240

Číslo faktúry 240
Dátum doručenia faktúry 03.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
Predmet Kurz na obsluhu motorových píl
Hodnota 300,00 EUR
K objednávke číslo 49/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť