Verejne obstarávanie – Faktúra – 241

Číslo faktúry 241
Dátum doručenia faktúry 03.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
Predmet Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
Hodnota 600,00 EUR*
Ku zmluve číslo 220/2019 ÚHK

* – suma uvedená bez DPH

Späť