Verejne obstarávanie – Faktúra – 245

Číslo faktúry 245
Dátum doručenia faktúry 01.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Predmet Wifi
Hodnota 120,99 EUR
Ku zmluve číslo 1001072608

* – suma uvedená bez DPH

Späť