Verejne obstarávanie – Faktúra – 249

Číslo faktúry 249
Dátum doručenia faktúry 04.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Predmet Hlasové služby
Hodnota 53,58 EUR
Ku zmluve číslo 1001072606

* – suma uvedená bez DPH

Späť