Verejne obstarávanie – Faktúra – 251

Číslo faktúry 251
Dátum doručenia faktúry 04.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Predmet Mobilné služby
Hodnota 10,21 EUR
Ku zmluve číslo 3107625715

* – suma uvedená bez DPH

Späť