Verejne obstarávanie – Faktúra – 255

Číslo faktúry 255
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
Predmet Pranie prádla
Hodnota 42,38 EUR

* – suma uvedená bez DPH

Späť