Verejne obstarávanie – Faktúra – 256

Číslo faktúry 256
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
Predmet Odvoz odpadu
Hodnota 28,21 EUR
Ku zmluve číslo 2007 TS

* – suma uvedená bez DPH

Späť