Verejne obstarávanie – Faktúra – 257

Číslo faktúry 257
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
Predmet Služby
Hodnota 180,00 EUR
Ku zmluve číslo 148/2018-ÚR-BTS

* – suma uvedená bez DPH

Späť