Verejne obstarávanie – Faktúra – 258

Číslo faktúry 258
Dátum doručenia faktúry 03.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Danko Jozef, Šrobárová 2682/42, 058 01 Poprad, IČO:32862644
Predmet Vývoz odpadu
Hodnota 214,81 EUR
K objednávke číslo 28/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť