Verejne obstarávanie – Faktúra – 264

Číslo faktúry 264
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
Predmet Náhradné diely na traktor
Hodnota 138,68 EUR
K objednávke číslo 67/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť