Verejne obstarávanie – Faktúra – 268

Číslo faktúry 268
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
Predmet Daňové poradenstvo
Hodnota 295,34 EUR
Ku zmluve číslo z 1.12.2005

* – suma uvedená bez DPH

Späť