Verejne obstarávanie – Faktúra – 276

Číslo faktúry 276
Dátum doručenia faktúry 09.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Predmet Vyšetrenie zveriny
Hodnota 24,00 EUR*
K objednávke číslo R 2/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť