Verejne obstarávanie – Faktúra – 277

Číslo faktúry 277
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
Predmet Odznaky
Hodnota 914,40 EUR
K objednávke číslo 864/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť