Verejne obstarávanie – Faktúra – 278

Číslo faktúry 278
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
Predmet Revízia NN prípojok
Hodnota 417,75 EUR
K objednávke číslo 89/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť