Verejne obstarávanie – Faktúra – 279

Číslo faktúry 279
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
Predmet Revízia NN prípojky
Hodnota 462,30 EUR
K objednávke číslo 90/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť