Verejne obstarávanie – Faktúra – 281

Číslo faktúry 281
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Steihubel Lukáš, Strážovská 6441/1,974 11 B.Bystrica, IČO:31592503
Predmet Kuchynské utierky k MDŽ
Hodnota 312,00 EUR
K objednávke číslo 85/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť