Verejne obstarávanie – Faktúra – 282

Číslo faktúry 282
Dátum doručenia faktúry 12.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Predmet Služby mobilného operátora
Hodnota 2504,44 EUR
Ku zmluve číslo 40/2014/SL TANAP

* – suma uvedená bez DPH

Späť