Verejne obstarávanie – Faktúra – 285

Číslo faktúry 285
Dátum doručenia faktúry 15.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
Predmet Poplatok za komunálny odpad
Hodnota 168,00 EUR*
K objednávke číslo 99/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť