Verejne obstarávanie – Faktúra – 287

Číslo faktúry 287
Dátum doručenia faktúry 15.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3,921 80 Piešťany, IČO:36022047
Predmet Nájomné za prenájom pozemkov
Hodnota 156,79 EUR
Ku zmluve číslo 160/2018 VPČ

* – suma uvedená bez DPH

Späť