Verejne obstarávanie – Faktúra – 288

Číslo faktúry 288
Dátum doručenia faktúry 15.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
Predmet Včelárska náradie
Hodnota 236,90 EUR
K objednávke číslo 92/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť