Verejne obstarávanie – Faktúra – 296

Číslo faktúry 296
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
Predmet Znalecký posudok
Hodnota 220,00 EUR*
K objednávke číslo 48/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť