Verejne obstarávanie – Faktúra – 297

Číslo faktúry 297
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Bednár Patrik-AQAPUMPS, 059 13 Jánovce 195, IČO:46415513
Predmet Elektrický ohrievač vody
Hodnota 315,40 EUR
K objednávke číslo 98/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť