Verejne obstarávanie – Faktúra – 299

Číslo faktúry 299
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 232,82 EUR
Ku zmluve číslo 400/171/06P

* – suma uvedená bez DPH

Späť