Verejne obstarávanie – Faktúra – 300

Číslo faktúry 300
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 47,02 EUR
Ku zmluve číslo 584/104/18Pv

* – suma uvedená bez DPH

Späť