Verejne obstarávanie – Faktúra – 307

Číslo faktúry 307
Dátum doručenia faktúry 22.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
Predmet Časopis do knižnice
Hodnota 11,44 EUR
K objednávke číslo 110/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť